Poreč Istra

Poreč Istra
Language » 
Hrvatski
English
Deutch
Italiano
menu
e-mail Kontaktirajte nas
STARI GRAD

Poreč stari gradCijela je starogradska jezgra Poreča spomenik kulture. Stari je grad sačuvao raspored ulica starorimskog castruma. Glavne ulice, Decumanus i Cardo Maximus, još su sačuvane u izvornom obliku. Ulica Decumanus spajala je trg Marafor u zapadnom dijelu grada sa kopnenim gradskim vratima na njenom istočnom kraju. Na trgu Marafor nalazio se rimski Forum sa hramovima rimskim bogovima. Na Maraforu je sačuvana Romanička kuća te nekoliko mletačkih gotičkih palača. Istarska sabornica, izvorno franjevačka gotička crkva iz 13. stoljeća, preuređena je u baroknom stilu u 18. stoljeću. Poreč je bio opasan obrambenim zidinama od 12. do 19. stoljeća. Dvije obrambene kule i danas stoje na ulazu u stari grad.

Poreč Eufrazijeva BazilikaNajvažniji kulturni spomenik Poreča je kompleks Eufrazijeve bazilike iz 5. stoljeća, koji je na mjestu izvorne crkve proširen u 6. stoljeću pod Bizantom i biskupom Eufrazijem. Interijer bazilike ukrašen je jedinstvenim mozaicima. Od 1997. Eufrazijeva bazilika je zaštićena od UNESCO-a kao spomenik svjetske kulturne i prirodne baštine.

Apartmani Hrvatska | Copyright © 2004-2024 Aventin d.o.o.